Bursele OPTIMUS – pentru elevii merituoși
Data: 13 Oct 2016

Clubul Rotary VARANA Focşani lansează un nou proiect din seria ”Edu-Rotary”, respectiv Bursele ”Optimus”!

Proiectul constă în acordarea a două burse de merit de câte 400 lei lunar, în perioada octombrie 2016-iunie 2017, unor elevi de liceu din clasele a X-a, a XI-a si a XII-a.

Concursul e alcătuit din două probe – dosar și interviu; ultima probă este valabilă numai pentru primii 10 clasați după analiza dosarelor.

Conditii de eligibilitate:

– medii generale peste 9.30 in ultimii doi ani școlari;

– media 10.00 la purtare in ultimii doi ani școlari;

– rezultate la olimpiadele școlare în ultimii doi ani școlari (de preferință aceeași disciplină sau din aceeași arie curriculară); olimpiadele prioritare sunt cele din Calendarul MECTS și vizează disciplinele generale, urmând a fi evaluate și cele de specialitate, acolo unde e cazul (mai ales în situații de departajare);

– activități extrașcolare și de voluntariat.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

– scrisoare de intenție, cu motivarea aplicației și datele de contact ale aplicantului;

– adeverință de la școală cu media generală și media la purtare în ultimii doi ani școlari;

– copii după diplome de la concursuri și olimpiade; la depunerea dosarelor, se vor aduce diplomele în original și în copie;

– documente care să ateste implicarea în activități extrașcolare și de voluntariat; la ele se vor atașa numele și numerele de telefon ale persoanelor responsabile/coordonatori de proiect/președinți de asociații de voluntariat, etc., care au gestionat activitățile în care a fost implicat elevul;

– scrisoare de recomandare din partea unui profesor de la clasă.

Calendarul activității:

– Data limită de depunere a dosarelor – 04.11.2016

–  Anunțarea finaliștilor – 09.11.2016

–  Interviu – 12.11.2016

–  Anunțarea câștigătorilor – 14.11.2016

Bursele se vor acorda retroactiv din Octombrie 2016 și se vor păstra și în semestrul al II-lea numai dacă elevii câștigatori vor avea în continuare cel puțin 9.30 media semestrială și media 10.00 la purtare.

Obs:

Dosarele se depun la SC Pandora Prod SRL, Str. Cuza Vodă nr. 73 (spre Petrești), tel. 0749.081.713, 0337.100.444.

Nu se admit contestații.

Doneaza
Prin generozitatea și atenția oamenilor ca tine, putem să realizăm în continuare proiecte care schimbă în bine multe lucruri și care pot ajuta persoanele sau cauzele care chiar au nevoie de ajutor sau sprijin.
Social media
Promovăm proiectele și acțiunile Clubului Rotary VARANA Focșani și pe:
Newsletter
Abonează-te pentru a afla ultimele știri și proiecte ale Clubului Rotary VARANA Focșani.